ขันหมากงานแต่ง มีอะไรบ้าง?

ขันหมากแบบไทยนั้น แบ่งเป็น 2 แบบคือ “ขันหมากเอก” และ “ขันหมากโท” โดยในพานต่างๆนั้น ก็จะประกอบไปด้วยข้าวของที่ต่างๆกัน ดังต่อไปนี้

ขันหมากเอก
1.พานขันหมากเอก 1 พาน : ประกอบไปด้วยหมาก-พลูเป็นจำนวนคู่ ถั่วงา ข้าวเปลือก ข้าวตอก ในถุงเงินถุงทองและซองเงิน 1 ซอง
2.พานสินสอด : เป็นพานที่ใช้วงสินสอดทองหมั้น เงิน ทอง เครื่องเพชร จะใช้พานเดียวหรือ 2 พานก็ได้ โดยในพานจะมีผ้าหรือฝาคลุมเอาไว้
3.พานแหวน : เป็นพานที่ใช้ใส่แหวนหมั้น ตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงาม
4.พานธูปเทียนแพ : เป็นพานที่ใช้สำหรับการรับไหว้ผู้ใหญ่
5.ต้นกล้วย – ต้นอ้อย : ใช้อย่างละ 1 คู่ เมื่อใช้เสร็จแล้ว นิยมนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล
6.พานเชิญขันหมาก : ถือเป็นพานขันหมากฝ่ายเจ้าสาว โดยจะให้เด็กผู้หญิงฝ่ายเจ้าสาวถือต้อนรับขันหมาก นำขบวนขันหมากเจ้าบ่าว

ขันหมากโทหรือขันหมากบริวาร
1.พานขนมมงคล 9 อย่าง : จะใช้ทั้งหมด 2 พาน โดยขนมมงคลที่นิยมใช้จะประกอบด้วยทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก จ่ามงกุฎ เสน่ห์จันทร์ ลูกชุบ ขนมกง ขนมชั้น หรืออาจจะเป็นขนมมงคลอื่นๆได้ ไม่ได้จำกัดแต่อย่างใด
2.พานมะพร้าว 1 คู่
3.พานส้มโอ 1 คู่
4.พานกล้วยหอม 1 คู่
5.พานวุ้นเส้น 1 คู่
6.พานขนมเปี๊ยะ 1 คู่

แชร์เลย!