จดทะเบียนสมรสออนไลน์ ทางเลือกใหม่ของคู่รักยุค New Normal

1. เมื่อต้องการจองคิวจดทะเบียนสมรสออนไลน์ ให้คลิกเข้าเว็บไซต์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้เลขบัตรประชาชนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อจองคิวได้เลย
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมเลือก พ.ศ. เกิด วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ให้ถูกต้อง เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”
3. เลือกงานบริการจากนั้นจะพบหน้าระบบนัดหมายรับบริการล่วงหน้า ให้กดปุ่ม
– เลือกจังหวัด
-เลือกอำเภอ
– เลือกสำนักทะเบียนที่ใกล้บ้าน
ส่วนงานบริการ ให้กดเลือก “การจดทะเบียนสมรส”
4. เลือกวันและเวลาที่จะเข้ารับการบริการ
เลือกวันที่จะเข้ารับบริการ โดยสามารถเลือกวันรับบริการล่วงหน้าได้สูงสุด 15 วัน รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากนั้นเลือกเวลาที่ต้องการรับบริการ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.00 น. แล้วกด “จองคิว” ในช่วงเวลาที่ต้องการ
5. ยืนยันการจอง
ตรวจทานข้อมูล วัน เวลา สถานที่ ในการเข้ารับบริการจดทะเบียนสมรส เมื่อข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยันการจอง”
6. จองคิวจดทะเบียนสมรสออนไลน์สำเร็จ
เมื่อยืนยันเรียบร้อย ระบบจะขึ้นหน้ารายละเอียดการจองคิวจดทะเบียนสมรสออนไลน์สำเร็จ โดยระบุหมายเลขนัดหมายล่วงหน้า วันที่เข้ารับบริการ งานบริการที่ท่านเลือก สถานที่และเวลาในการเข้ารับบริการ ซึ่งเราสามารถพรินต์รายละเอียดการจองคิวจดทะเบียนสมรสได้โดยกด “พิมพ์”

แชร์เลย!