ขั้นตอนการจองคิว โฟโต้บูธ

ขั้นตอนที่ 1 : ติดต่อเรา
โทร 088-266-7544
Line: @snapafoto

ขั้นตอนที่ 2 : นัดหมายวันงาน
แจ้งวัน-เวลา-สถานที่จัดงาน

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการจอง
ชำระเงินจอง

หรือกรอกแบบฟอร์มการจองคิว